اقلام موجود فروش اینترنتی تجهیزات دستگاهی آزمایشگاهی، مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی، شیشه آلات و ملزومات مصرفی آزمایشگاهی

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

تجهیزات دستگاهی
    دستگاه های عمومی
    دستگاه های زیبایی و پوستی
مواد شیمیایی
    مواد شیمیایی آزمایشگاهی(خلوص بالا، تحقیقاتی)
    مواد شیمیایی ایرانی(با کیفیت مطلوب)
    مواد شیمیایی مدارس (آموزشی)
    مواد شیمیایی صنعتی
    مواد دارویی و کرم سازی
    بافرها، تیترازول و محلول های آماده آزمایشگاهی
    کیت های آنالیز آب و خاک(کشاورزی، آکواریوم و...)
مواد بیولوژیکی(استخراج DNA، الکتروفورز، PCR، انواع بافر و رنگ)
    محیط، مواد و ملزومات کشت باکتری
    محیط، مواد، بافر و ملزومات کشت سلول
    کیت، بافر، مواد و محلول های استخراج RNA ، DNA و پلاسمید
    مواد، بافرها و ملزومات الکتروفورز
    مواد، بافرها، محلول ها و ملزومات PCR
    انواع آنتی بادی
    کیت های تست اعتیاط و رپید تست ها
    کیت های تشخیص طبی
    کیت، مواد و رنگ های پاتولوژی و سیتولوژی
    مواد و دیسک های آنتی بیوتیک
    سوش های باکتری
شیشه آلات آزمایشگاهی
ملزومات مصرفی
    سینک، چشم شوی، شیرآلات آزمایشگاهی
    ملزومات عمومی
        لوازم کمک آموزشی مدارس و مولاژ
ابزار و ملزومات اسانس گیری
محصولات پزشکی